รีวิว
จากลูกค้า

ทีมนักกายภาพบำบัดจากคลินิก ถูกคัดเลือกจากอาจารย์ผู้มากประสบการณ์ทางด้านกายภาพบำบัด โดยผ่านการคัดเลือกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ทั้งทางด้านกายภาพบำบัดในระบบประสาท (ผู้ป่วย stroke ) ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมทั้งกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเด็ก ที่มีปัญหาทางด้านพัฒยนาการ นอกจากนี้ทางคลินิกยังมีนักกายภาพบำบัด ที่จบหลักสูตรการกระตุ้นรีเฟลกซ์การเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Vojta Therapy) ซึ่งเป็นศาสตร์การรักษาจากประเทศเยอรมันอีกด้วย