วิธีสังเกต กระดูกสันหลังคด ด้วยตนเอง

วิธีสังเกต กระดูกสันหลังคด ด้วยตนเอง

เราสามารถ สังเกตภาะวะกระดูกสันหลังคดด้วยตนเอง ง่ายๆ ตามนี้
  • ระดับหน้าอกทั้งสองข้างไม่เท่ากัน โดยสามารถสังเกตได้จากระดับหน้าอกไม่เท่ากัน
  • ระดับหัวไหล่ หรือ บ่าทั้งสองข้างไม่เท่ากัน เมื่อมองในกระจก พบว่าระดับหัวไหล่ทั้งสองข้าง สูง-ต่ำ ไม่เท่ากัน
  • เมื่อก้มไปข้างหน้า จะมีกระดูกนูนบริเวณหลัง หรือ กระดูกสะบัก ยุบ-นูน ต่างกัน
  • ลำตัวเอนไปด้านใดด้านหนึ่ง เมื่อยืนปลายเท้าทั้งสองข้างอยู่ในระดับเดียวกัน
  • ระดับเอวไม่เท่ากัน
  • สะโพกด้านในด้านหนึ่งยกสูงกว่า