บริการรักษาออฟฟิศซินโดรม

บริการรักษาออฟฟิศซินโดรม / รักษาปวดคอ บ่า ไหล่

สาเหตุของการเกิด
เกิดจากการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำๆ เป็นเวลานาน หรืออยู่ในท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมต่อเนื่อง

ขั้นตอนการรักษา Office syndrome / อาการปวดคอ บ่า ไหล่
1. ซักประวัติสอบถามอาการ
2. ตรวจร่างกายประเมินอาการ
3. ประคบเย็น/อุ่น บริเวณที่ปวด
4. ใช้การรักษาด้วยเครื่องมือไฟฟ้า ได้แก่
     เครื่องอัลตราซาวด์ ( Ultrasound Therapy )
     เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ( Electrical stimulation )
     Shockwave ร่วมด้วย
5. สอนท่ายืดกล้ามเนื้อ แนะนำการปฏิบัติตัว ในชีวิตประจำวัน
     อย่างไรก็ตามการรักษาที่จะได้ผลดีนั้น ผู้ป่วยจะต้องปรับเปลี่ยนท่าทางในการใช้ชีวิตประจำวัน และจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม ออกกำลังกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ตามที่นักกายภาพบำบัดให้คำแนะนำอยู่เสมอ

ราคาเริ่มต้นเพียง 999 บาท /ครั้ง เท่านั้น
*เงื่อนไข และราคาโปรโมชั่น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามบริษัทฯ กำหนด