นั่งอย่างไร ไม่ให้ปวดหลัง

นั่งอย่างไร ไม่ให้ปวดหลัง

นั่งอย่างไร ไม่ให้ปวดหลัง
  • นั่งหลังตรง แนบกับพนักพิง
  • ปรับคอมพิวเตอร์ให้หน้าจออยู่ระดับสายตา
  • แป้นพิมพ์อยู่ในระดับ ข้อศอก/ข้อมือ
  • หากนั่งแล้วเท้าไม่แตะพื้นควรหาที่พักเท่ามาวางรอง
  • เปลี่ยนอิริยาบถ ทุกๆ 30 นาที


ท่าทางที่ถูกต้องของหลังคือ นั่งให้หลังตรงแนบไปกับพนักพิง ไม่โน้มตัวไปข้างหน้า
ไม่ก้มคอ เพราะการงอหน้าและก้มหน้า ก่อให้เกิดอาการตึงของกล้ามเนื้อบริเวณ คอ บ่า และหลังส่วนบน
เมื่อต้องนั่งใช้คอมพิวเตอร์ ควรปรับให้หน้าจออยู่ระดับสายตา
แป้นพิมพ์อยู่ในระดับข้อศอก และข้อมือ
เมื่อมีช่องว่างระหว่างหลังกับพนักพิง ควรหาหมอนมารองบริเวณหลัง เพื่อคลายกล้ามเนื้อหลังไม่ให้มีอาการเกร็งตึงมากเกินไป
รวมทั้ง ในกรณีที่เท้าไม่ถึงพื้น ควรหาที่รองเท้ามารอง ให้เท้าวางราบกับพื้น จะเป็นท่าที่เหมาะสมและสบายที่สุด