เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

การใช้กระแสไฟฟ้า ในการรักษาทางกายภาพบำบัดมีหลายประเภท ทั้งนี้การเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับสาเหตุและอาการของผู้ป่วย ซึ่งนักกายภาพบำบัดจะทำการตรวจประเมินและเลือกการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย