โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebro-vascular disease)

ฟื้นฟูเส้นเลือดในสมองตีบ

เกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือดในสมอง แตก ตีบ หรือตัน ส่งผลให้สมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง สมองตาย หรือไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ ทำให้อวัยวะที่สมองส่วนดังกล่าวควบคุม หยุดทำงาน หรือสูญเสียสมรรถภาพ ส่งผลให้เกิดการอ่อนแรง การรับความรู้สึกผิดปกติ ซึ่งการอ่อนแรงมี 2 แบบ ได้แก่ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแบบถาวร ไม่มีการฟื้นตัวแต่อาจมีอาการเกร็งร่วมด้วย (อัมพาต) และการอ่อนแรงแบบชั่วคราว มีการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อบางส่วน (อัมพฤกษ์)

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง / เบาหวาน / ความอ้วน / ไขมันในเลือดสูง / การสูบบุหรี่ / ดื่มสุรา / อายุที่มากขึ้น / ยาบางประเภท / การดำเนินชีวิต เป็นต้น

การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ไม่ว่าจะเป็นจากสาเหตุหลอดเลือดสมองแตก ตีบ หรือตัน หากรักษาได้อย่างทันท่วงที จะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและลดความเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต และเพิ่มโอกาสให้สมองกลับมาทำงานเป็นปกติได้ ซึ่งนอกจากการรักษาทางการให้ยา หรือการผ่าตัดแล้ว การฟื้นฟูทางด้านกายภาพบำบัดก็มีความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยกลับมาเคลื่อนไหวร่างกายได้ใกล้เคียงกับปกติ

โดยการรักษาทางการฟื้นฟูนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความพิการ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ทำให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ โดยวิธีการทางกายภาพบำบัดนั้น เพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ ฝึกการทรงตัวในท่านั่ง ยืน เดิน ส่งเสริมให้แขนหรือมือใช้งานได้มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด

ขั้นตอนการให้บริการ
  • เริ่มจากการตรวจประเมิน ในส่วนของกำลังกล้ามเนื้อ แขนและขา / ประเมินองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อ รวมทั้งอาการเกร็งหรือตึงของกล้ามเนื้อ / ประเมินความสามารถในการเคลื่อนย้ายตัว / ประเมินการทรงตัวในท่านั่งและยืน / ประเมินการเดิน
  • วางแผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วยและญาติ
  • ฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วย ด้วยโปรแกรมทางกายภาพบำบัด
  • ให้คำแนะนำ และโปรแกรมการฟื้นฟูที่บ้าน