เช็คภาวะ ข้อเข่าเสื่อม

เช็คภาวะ ข้อเข่าเสื่อม

เราสามารถเช็คภาวะข้อเข่าเสื่อมด้วยตนเอง ง่ายๆ ตามนี้
  • มีอาการปวดเข่า โดยเฉพาะเวลาเคลื่อนไหวร่างกาย
  • มีเสียงดังที่เข่าขณะเคลื่อนไหว
  • ข้อเข่ามีภาวะติดขัด ข้อตึงหลังตื่นนอน
  • กดบริเวณเข่าแล้วมีอาการเจ็บ
  • พบว่ามีข้อเข่าผิดรูป เช่น เข่าโก่ง, บวม เป็นต้น