คลื่นกระแทก

การรักษาด้วยเครื่อง shockwave

คลื่นกระแทก (Shock Wave) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาคนไข้ที่มีอาการปวดระยะเรื้อรังที่เป็นมานานได้ดี โดยกระบวนการรักษา คือ เครื่องจะส่งคลื่นกระแทกเข้าไปบริเวณกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นที่มีอาการปวด เพื่อให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บขึ้นใหม่ (Re-injuries) เพื่อเร่งกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ (Re-healing) ทำให้ลดอาการปวดได้เร็วขึ้น

โรคที่ได้ผลดีกับการรักษาด้วย shockwave มีอะไรบ้าง?
  • เอ็นฝ่าเท้าอักเสบหรือ “รองช้ำ”
  • ออฟฟิสซินโดรม (office syndrome)
  • อาการปวดหลังเรื้อรัง
  • ปวดบริเวณข้อศอก ข้อเข่า
  • ปวดคอ บ่า ไหล่เรื้อรัง
  • ปวดไมเกรน
ขั้นตอนในการใช้เครื่อง shockwave ในการรักษาอาการบาดเจ็บหรืออาการตึงของกล้ามเนื้อ
1. ซักประวัติสอบถามอาการ
2. ตรวจร่างกายประเมินอาการ
3. ก่อนใช้เครื่อง shockwave ในการรักษานั้น นักกายภาพบำบัดจะต้อง ประเมินความแรงและความถี่ของการใช้เครื่อง shockwave ให้เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วย
4. อาจมีการใช้เครื่องมือไฟฟ้าอื่นๆ รักษาร่วมด้วย เช่น เครื่องอัลตราซาวด์ ( Ultrasound Therapy ) หรือ มีการใช้ ประคบเย็น/ประคบร้อน บรรเทาอาการ
5. สอนท่ายืดกล้ามเนื้อ แนะนำท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมกับอาการ และแนะนำการปฏิบัติตัว ในชีวิตประจำวัน

จากข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาพบว่า ส่วนใหญ่มีอาการ ปวดกล้ามเนื้อบ่าและสะบัก , ภาวะข้อไหล่ติด, รองช้ำ ,เอ็นข้อศอกอักเสบ หลังทำการรักษาด้วยเครื่อง shockwave พบว่าอาการดีขึ้นชัดเจน และสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้นในชีวิตประจำวัน

ราคาเริ่มต้น 999 บาท /ครั้ง
*เงื่อนไข และราคาโปรโมชั่น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามบริษัทฯ กำหนด