การป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ

การป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ สามารถทำง่ายๆ ได้ โดยการ..

ยิ่งอายุมาก ยิ่งเสี่ยงที่จะล้มสูง อาจทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา แล้วแบบนี้ควรทำยังไงดี
การป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ สามารถทำง่ายๆ ได้
1. ปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านและรอบบริเวณบ้าน ดูแลให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพออยู่เสมอ ห้องน้ำต้องมีแผ่นกันลื่ม/ราวจับ และอาจมีกริ่งฉุกเฉินด้วยก็ได้ ของใช้ควรจัดให้เป็นระเบียบ หยิบใช้สะดวก ไม่วางสูงเกินไป เป็นต้น
2. ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการยืน/เดิน เพิ่มความสามารถในการทรงตัว/การเคลื่อนที่ และเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เช่น รำมวยจีน ยืดกล้ามเนื้อ/ข้อต่อ
3. ส่งเสริมการให้ความรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ และการป้องกันการล้ม เพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดการล้มของผู้สูงอายุได้แล้ว