ให้คำปรึกษา และกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

ให้คำปรึกษา และกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ (Geriatric Physical Therapy)

เป็นการกายภาพบำบัดที่เน้นพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยเทคนิคต่างๆ เช่นการออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อ หรือใช้อุปกรณ์ต่างๆ เสริมทางการรักษา
จุดประสงค์ของการทำกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด

ขั้นตอนของการฟื้นฟูในผู้สูงอายุ
1. ซักประวัติ / ตรวจประเมิน ในส่วนของการเคลื่อนไหวร่างกาย / ประเมินความเสี่ยงในการล้ม / ตรวจประเมินกำลังกล้ามเนื้อแขน-ขา / ประเมินการทรงตัวในท่านั่งและยืน
2. นักกายภาพบำบัด ออกแบบโปรแกรมในการฟื้นฟูผู้สูงอายุ จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ ฝึกการทรงตัวในท่านั่งหรือยืน ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวท่าทางทั้งในท่านอน ท่านั่ง หรือการเปลี่ยนท่า เช่นการลุกขึ้นยืน และเดิน เป็นต้น เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด
3. แนะนำท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมกับอาการ และแนะนำการปฏิบัติตัว ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสม


ราคาเริ่มต้นเพียง 999 บาท /ครั้ง เท่านั้น
*เงื่อนไข และราคาโปรโมชั่น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามบริษัทฯ กำหนด