เครื่องอัลตราซาวด์

เครื่องอัลตราซาวด์

เป็นการรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (1-3 MHz) จะสามารถลงลึกไปในชั้นกล้ามเนื้อได้ ประมาณ 2-4 เซนติเมตร ผลของตัวคลื่นจะเร่งกระบวนการซ่อมสร้างและลดระยะเวลาการอักเสบ กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อ และเพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อ เร่งการเจริญใหม่ของเนื้อเยื่อที่มีการบาดเจ็บ ลดระดับอาการปวด และลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ