ผลเสียจากการใส่รองเท้าส้นสูง

ผลเสียจากการใส่รองเท้าส้นสูง

ผลเสียจากการใส่รองเท้าส้นสูง
  • เกิดอาการปวดเท้า เจ็บเท้า เนื่องจากเท้าต้องอยู่ในลักษณะเขย่งตลอดเวลา ส่งผลให้น้ำหนักตกไปอยู่บริเวณเท้าด้านหน้ามากเกิน ในกรณีที่ใส่รองเท้าปลายแหลม อาจมีการบีบรัดบริเวณฝ่าเท้าด้านหน้า ส่งผลให้มีอาการบาดเจ็บบริเวณโคนนิ้วหัวแม่เท้า จากภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียง ( Hallux valgus ) ได้
  • มีอาการปวดตึงบริเวณน่องและเอ็นร้อยหวาย เนื่องจากการใส่ส้นสูง จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณน่องที่มากเกินไป ส่งผลให้กล้ามเนื้อมีอาการเกร็ง หรือเกิดจะคริวได้ง่าย
  • มีอาการปวดเข่า เนื่องจากการเดินบนรองเท้าส้นสูง จะมีแรงกระแทกต่อบริเวณข้อเข่ามากกว่าปกติ อาจทำให้ข้อเข่าเสื่อมได้ง่าย
  • มีอาการปวดหลัง เนื่องจากเมื่อยืนบนรองเท้าส้นสูง มีผลให้หลังส่วนล่างแอ่นมากกว่าปกติ ส่งผลต่อกล้ามเนื้อบริเวณหลังให้มีการทำงานมากขึ้น อาจทำให้มีอาการปวดหลังได้ง่าย
  • เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่นข้อเท้าพลิก เป็นต้น