บริการกายภาพบำบัดที่บ้าน

บริการกายภาพบำบัดที่บ้าน

บริการกายภาพบำบัดที่บ้าน คือบทบาทของนักกายภาพบำบัดที่ให้บริการ ในการฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยที่บ้าน ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาล ประหยัดเวลา อีกทั้งเพิ่มโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงบริการให้กับผู้ป่วยมากขึ้นด้วย เพื่อตอบสนองเท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อ

มีเฮลตี้ สหคลินิก มีบริการจัดส่งนักกายภาพบำบัด ให้การรักษาที่บ้าน โดยมีการคัดสรรนักกายภาพบำบัดที่มีความสามารถเหมาะสมกับผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูทางการเคลื่อนไหว โดยนักกายภาพบำบัดทุกคนที่ให้บริการ มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดทุกคน

ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดระบบต่างๆ ดังนี้
  • ผู้ป่วยที่มีอาการปวด ตึง กล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ หรือบริเวณหลัง สะโพก / โรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
  • ออฟฟิศซินโดรม
  • บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
  • ฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้สูงอายุ
  • ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ที่ต้องการฟื้นฟูการเคลื่อนไหว
  • ฟื้นฟูสมรรถภาพปอดหลังการรักษาโรคโควิด / โรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ
  • ผู้ป่วยโรคระบบประสาท Stroke อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน กล้ามเนื้ออ่อนแรง พาร์กินสัน หรืออาการอื่นๆ ที่ต้องการ การฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด


ขั้นตอนในการรับบริการกายภาพบำบัดที่บ้าน
1. ผู้รับบริการติดต่อสอบถามผ่านช่องทางของคลินิก เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นในการรับบริการ
2. นักกายภาพบำบัด ติดต่อกลับ เพื่อสอบถามข้อมูลและซักประวัติเบื้องต้น เพื่อดำเนินการจัดส่งนักกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญ ให้เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วย
3. นักกายภาพบำบัดทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยที่บ้าน มีการตรวจประเมินแรกรับ และวางแผนการรักษา รวมทั้งเป้าหมายทางการรักษาร่วมกับผู้ป่วยและญาติ
4. เมื่อทำกายภาพบำบัดครบคอร์ส นักกายภาพบำบัดตรวจประเมินซ้ำ
5. ทางคลินิกทำรายงานอาการผู้ป่วย หลังได้รับการรักษา ส่งให้กับทางผู้ป่วย


ราคาเริ่มต้นเพียง 1,800 บาท / ครั้ง เท่านั้น
*เงื่อนไข และราคาโปรโมชั่น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามบริษัทฯ กำหนด