ตรวจร่างกาย

ให้บริการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา และรักษา โดยดูจากโครงสร้างของร่างกายของแต่ละบุคคล ด้วยเทคนิคการตรวจร่างกายและการรักษาทางกายภาพบำบัด

ให้บริการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา และรักษา โดยดูจากโครงสร้างของร่างกายของแต่ละบุคคล ด้วยเทคนิคการตรวจร่างกายและการรักษาทางกายภาพบำบัด
“Manual therapy หรือ Manual techniques” คือ วิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด ด้วยการใช้มือดัด ดึด ปรับโครงสร้างของข้อต่อ กระดูก กล้ามเนื้อ หรือเส้นประสาทต่างๆ โดยนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ เพื่อให้ข้อต่อ กระดูก กล้ามเนื้อ หรือเส้นประสาทอยู่ในสภาวะปกติหรืออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งการรักษาทางกายภาพบำบัดอาจจะมีการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดมาใช้รักษาร่วมด้วย เช่น เครื่องอัลตร้าซาวด์ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า หรือเครื่องดึงคอ/หลัง เป็นต้น

เครื่องดึงกระดูกสันหลัง (Traction) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหา/พยาธิสภาพที่กระดูกสันหลัง เช่น หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเสื่อม โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ เป็นต้น โดยสามารถดึงได้ทั้งกระดูกสันหลังระดับคอและกระดูกสันหลังระดับเอวค่ะ

การรักษาด้วยการดึงกระดูกสันหลังเป็นการรักษาโดยการดึงยืดเนื้อเยื่ออ่อนต่างๆ เช่น พังผืด กล้ามเนื้อ และข้อต่อให้แยกออกจากกัน เพื่อลดอาการเกร็ง หรือการกดทับ เป็นต้น