เครื่อง, ดึงคอ, ดึงหลัง

เครื่อง ดึงคอ, ดึงหลัง

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดึงแนวกระดูกสันหลัง และยืดกล้ามเนื้อรอบแนวกระดูกสันหลัง หวังผลเพื่อเพิ่มการขยับตัวของข้อต่อ เพื่อลดแรงกดทับที่เส้นประสาท และเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ รักษาอาการในผู้ป่วยที่มีปัญหา จากกลุ่มอาการที่เกิดจากการกดทับรากประสาท ในผู้ป่วยโรคข้อกระดูกเสื่อม, หมอนรองกระดูกเคลื่อนในระยะเริ่มต้น, กระดูกสันหลังเคลื่อนในระดับน้อย, ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อหลังร่วมด้วย