เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ( Electrical stimulation )

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ( Electrical stimulation )

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ( Electrical stimulation )
เป็นการรักษาอาการปวด อาการชา เพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อ โดยใช้กระแสไฟฟ้าในการรักษา
ซึ่งจะมีหลายกระแสไฟ ทั้งนี้การเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับสาเหตุและอาการของผู้ป่วย
ซึ่งนักกายภาพบำบัดจะทำการตรวจประเมินและเลือกการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย